Programok

Óvodásoknak:

 • Az erdő ébredése - Tavasz

Erdei túra kapcsán játékos formában megismerkedünk a tavaszi erdővel. Megtekintjük a vadasparkot, kilátót és a tavat is. A foglalkozás célja az ok-okozati kapcsolatok feltárása. Tavaszi programként ajánljuk.

 • Vadon élő állataink

A területen vadon élő állatok megismerése. (Rovarok, madarak, hüllők, kétéltűek, emlősök.) Az Anna-fürdői erdőben létesített vadasparkban a környék nagyvadait (gím-, dámszarvas, őz, vaddisznó) közvetlen közelről lehet megfigyelni. A közvetlen tapasztalatszerzés által a gyermekek szemléletét, a természethez való viszonyát alakítjuk. 

 • Az ősz színei

A szép őszi erdőben miközben a leveleket csodáljuk, megbeszéljük, hogy az erdő életközösségének életében mit jelent az egyik legszebb évszakunk az ősz. Őszi programként ajánljuk.

 • Állati alapanyagok-Nemezelés

Régen olyan mint szemét fogalom nem létezett. Az emberek mindent felhasználtak amit csak tudtak. Köztük az állati melléktermékeket is. A foglalkozás alatt a gyapjúval és annak felhasználásával ismerkednek meg a gyermekek.

 • Fajáték készítés

Egy kis barkácsmunkábval és erdő adta kincsből könnyen készíthetünk csigát, madarat.

 • Téli álom

Erdei túránk alatt miközben az állatokat csodáljuk, megbeszéljük, hogy az erdő életközösségének életében mit jelent az egyik legszebb évszakunk a tél. A foglalkozás nagy részét, akár a tanteremben is megtarthatjuk. Téli programként ajánljuk.

 • Madárkarácsony

Megbeszéjük, hogy miért fontos a madáretetés és a madárvédelem. Téli vendégeinknek madárkalácsot készítünk. Téli programként ajánljuk.

 • Madarak és Fák Napja

Madarak és Fák Napja alkalmából egy átfogó foglalkozást kínálunk, ahol a madárvédelem és természetvédelem mellett a környezetvédelem is megjelenik.

Iskolásoknak:

 • Élőlények létfeltételei: a talaj

A termőtalajjal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, kiegészítése: Főbb fogalmak: termőtalaj, humusz, termőképesség, növénytakaró (víz és szél talajpusztító hatása), a talaj élővilága, talajszennyezés. Szemléletformálás: a talaj, mint „élő rendszer”.

 • Élőlények létfeltételei: a víz és a napsugárzás.

A korábban tanult jelenségek (víz körforgása, felhők, vízgyűjtő, forrás, patak, tó, a víz felszínformáló munkája) terepi megfigyelése. Erre kiváló lehetőséget biztosítanak a közeli pihenő tó, az Anna-forrás, és a környék patakjai. A vízminőség hatásának vizsgálata a vizek élővilágára. A vízminőség vizsgálat a környezettudatos gondolkodásra nevel. A modul második felében a fény erdő ökoszisztémájában játszott szerepét vizsgáljuk. 

 • Vadonélő állatok

Korábbi ismeretanyag felelevenítése. A területen vadon élő állatok megismerése. (Rovarok, madarak, hüllők, kétéltűek, emlősök.) Az Anna-fürdői erdőben létesített vadasparkban a környék nagyvadait (gím-, dámszarvas, őz, vaddisznó) közvetlen közelről lehet megfigyelni. A tanulók megismerik az állatok táplálkozási, szaporodási szokásait, az életközösségben betöltött szerepüket. Az élővilág és a környezet egymásrautaltságát. A közvetlen tapasztalatszerzés által a gyermekek szemléletét, a természethez való viszonyát alakítjuk. 

 • Növényismeret

A korábbi ismeretek felelevenítése. Morfológia: hasonló-különböző, alak, szín, illat.  „Találkozás” a már tanult növényekkel. Személyes élmény, amely az ember és természet helyes viszonyára tanít. Természetes-mesterséges fogalmak tisztázása: az erdők, mezők, vízpart növényzetének összehasonlítása a szántóföldi kultúrával. A mesterséges is része a tájnak. Erdőgazdálkodás. Növényi táplálékaink: termesztett és vadon. Gyógynövények (Egészségnevelés).

 • Földből, légből és égből

A megújuló és a meg nem újuló energiaforrásokkal kapcsolatos alapvető ismeretek ismétlése és bővítése. A felhasznált energiaforrások által befolyásolt jelenségek a környezetünkben: üvegházhatás, vízszennyezés, tájseb, stb. Az energiaforrások felhasználhatósága. Kreativitás fejlesztése. Ok-okozati összefüggések meglátatása.

 • Édes kincs

A korábban megismert jelenségek és vízformák (víz körforgása, felhőképződés, felhőtípusok, vízgyűjtő-terület, forrás, patak, tó, a víz felszínformáló munkája) terepi megfigyelése. Erre kiváló lehetőséget biztosítanak a közeli pihenő tó, az Anna-forrás, és a környék patakjai. A vízminőség hatásának vizsgálata a vizek élővilágára. A vízminőség vizsgálat a környezettudatos gondolkodásra nevel. Vízszennyezés részletezése, következményei, megelőzésének lehetséges módjai.

 • Szennyvízkezelés

A tanulók legyenek tisztában a mosószerek környezetkárosító hatásával, ismerjenek olyan mosó- és tisztítószereket, melyek környezetkímélők. Ismerjék meg melyek azok a trükkök, melyeket ma is alkalmazunk a mosásánál. A keletkezett szennyvíz kezelésének ismertetése, melyre kiváló lehetőséget biztosít a közeli szennyvíztisztító. Reklámok demagóg szövegezései. 

 • A hulladék szemét?

A modul célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek vásárlási szokásainkkal, és lássák, hogy a mindennapokban rengeteg hulladékot vásárolunk, termelünk. Ezek között van műanyag, üveg és leginkább papír. A gyermekek megismerkednek a szelektív hulladékgyűjtéssel. Tisztázzuk, hogy mi a szemét és hulladék, újrahasználat és újrahasznosítás között a különbség. Célja, hogy majd egyszer tudatos vásárlókká váljanak, illetve a szelektív hulladékgyűjtés alapjait letegye. 

 • Közművektől függetlenül

A modul célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a környezetbarát technológiák gyakorlatbeli alkalmazásával. A kisparaszti gazdálkodást és a régi élet mindennapjait részben megismerjék. A sziget üzemmódban működő ökoház rádöbbentse a gyermekeket, hogy közművek nélkül is lehet élni. Cél, hogy megismerkedjenek a régi gyümölcsfajták kal és azok előnyeivel. Az ökogazdálkodás, önfenntartás lehetséges módjaival. Betekintést nyerjenek a méhészkedésbe. Környezettudatos gondolkodás, környezetbarát életmódra nevelés. Második modulként perecsütéssel egészíthetjük ki a programot.

 • Boszorkánykonyha

A modul célja, az alkotás és a közös munka öröme. A természet adta színezőanyagok megismerése. Etnobotanikai ismeretek bővítése. A gyermekekben alakuljon ki a természetszerető, környezetükért felelőséget érző magatartásforma.

 • Az erdő ébredése - Tavasz

Erdei túra kapcsán játékos formában megismerkedünk a tavaszi erdővel. Megtekintjük a vadasparkot, kilátót és a tavat is. A foglalkozás célja az ok-okozati kapcsolaok feltárása. Tavaszi programként ajánljuk.

 • Az ősz színei

A szép őszi erdőben miközben a leveleket csodáljuk, megbeszéljük, hogy az erdő életközösségének életében mit jelent az egyik legszebb évszakunk az ősz. Őszi programként ajánljuk.

 • Állati alapanyagok-Nemezelés

Régen olyan mint szemét fogalom nem létezett. Az emberek mindent felhasználtak amit csak tudtak. Köztük az állati melléktermékeket is. A foglalkozás alatt a gyapjúval és annak felhasználásával ismerkednek meg a gyermekek.

 • Fajáték készítés

Egy kis barkácsmunkábval és erdő adta kincsből könnyen készíthetünk csigát, madarat.

 • Téli álom

Erdei túránk alatt miközben az állatokat csodáljuk, megbeszéljük, hogy az erdő életközösségének életében mit jelent az egyik legszebb évszakunk a tél. A foglalkozás nagy részét, akár a tanteremben is megtarthatjuk. Téli programként ajánljuk.

 • Madárkarácsony

Megbeszéjük, hogy miért fontos a madáretetés és a madárvédelem. Téli vendégeinknek madárkalácsot készítünk. A foglalkozás nagy részét, akár a tanteremben is megtarthatjuk. Téli programként ajánljuk.

 • Madarak és Fák Napja

Madarak és Fák Napja alkalmából egy átfogó foglalkozást kínálunk, ahol a madárvédelem és természetvédelem mellett a környezetvédelem is megjelenik.

Kérjen ajánlatot!

Ide írja be egyéb kéréseit a kirándulással kapcsolatosan.
CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.